Kategorie:

Kto to jest najemca?

Avatar
Opublikowane przez admin

Niekiedy żargon branżowy w dziedzinie nieruchomości nastręcza wątpliwości osobie niezaznajomionej z tematem. Jedną z najczęstszych niejasności jest różnica pomiędzy najemcą a wynajmującym nieruchomość. Skupmy się zatem na tym pierwszym. Kim jest najemca? Na to pytanie odpowie nam specjalista z say-home.pl.

Najemca – kto to taki?

Osoba, która wynajęła od kogoś mieszkanie lub dom i tym samym mieszka w lokalu, którego właścicielem jest ktoś inny, to właśnie najemca. Za korzystanie z cudzej nieruchomości osoba taka płaci wynajmującemu (osobie, od której wynajęła dom lub mieszkanie) czynsz. Jego wysokość ustalona jest zwykle w momencie podpisywania umowy o wynajmie.

Jakie obowiązki ma najemca?

Podstawową powinnością najemcy jest ta, o której wspomniano powyżej. Jest on zobowiązany do płacenia czynszu w ustalonej kwocie i w ustalonym terminie. Zwykle dokonuje się przelewu na konto wskazane przez wynajmującego w umowie albo przekazuje się czynsz w gotówce. To jeszcze nie wszystko. Najemca ma obowiązek realizować zapisy umowy, a więc korzystać z lokalu w taki sposób, w jaki jest to określone. Przykładowo, nie może urządzić w nim klubu ani schroniska dla zwierząt. Wreszcie, prawo nakłada na najemcę obowiązek dbania o zajmowany lokal. To znaczy, że wymaga się, aby najemca przestrzegał w nim porządku, nie niszczył mienia, naprawiał lub konsultował naprawę rzeczy, które ulegną usterce lub awarii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *